Паломничество по святыням Израиля (06.10.2012-15.10.2012)